Sunday Mar 27, 2022

#8: Kerk & Vluchteling met Anita, Theo en Gerben (S02)

Onno en Caroline (die voor een keertje René vervangt) praten met Anita en Theo. Zij zijn beiden actief betrokken bij diaconale projecten rondom vluchtelingen. Anita is coördinator van het maatjesproject en Theo is diaken en voorzitter van het cluster Kerk & Vluchteling. 

We praten over de projecten, activiteiten en hun drijfveren om dit werk te doen. Later in de aflevering spreken we met onze wijkpredikant Gerben over de bijbelse kijk op vluchtelingen en drijfveren om iets voor hen te betekenen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean