De Oostpodcast

Van en voor wijkgemeente de Oostpoort in Gouda. Met deze podcast krijgen gemeenteleden een podium waardoor we hem of haar beter leren kennen. We zoeken de onderlinge verbinding maar niet dezelfde mening. Door te luisteren naar elkaar hopen we geïnspireerd te raken en verder te groeien als lichaam van Christus in alle seizoenen van ons leven.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Listen Notes

Episodes

Sunday Nov 13, 2022

Een goed huwelijk vraagt aandacht. Marriage Course heeft als doel om stellen de gelegenheid te bieden hun relatie te verbeteren. In de Oostpoort staat de Marriage Course jaarlijks op het programma. De begeleiding is in handen van Johan en Mattanja. We gaan met hen in gesprek over het huwelijk, de ins en outs van de cursus en wat dit voor hen betekent.

Sunday Oct 16, 2022

Sinds 2015 kennen we in de Oostpoort het begrip churchlink. Er is een verbinding geweest met de gemeente van Soroti in Oeganda. Churchlink heeft als doel verbondenheid te geven met de wereldwijde kerk, onderling leren en elkaar versterken in het geloof. In deze aflevering praten we met Fred en Arjan over de betekenis van churchlink en hoe een nieuwe churchlink met een gemeente in Odessa vorm krijgt.

Sunday Sep 25, 2022

Afgelopen coronaperiode met online kerkdiensten en daarna de predikantenwissel heeft gezorgd voor veel nieuwe gezichten in de Oostpoort.  Hoog tijd om aandacht te besteden aan kennismaking. We praten met een vijftal (nieuwe) gemeenteleden als aanzet om elkaar beter te leren kennen. Aan het woord komen Sebastiaan, Lotte, Bas, Mariel en Rienke.

Sunday Sep 04, 2022

We kennen Piet Verhagen vooral als gastpredikant in de Oostpoort. Naast theoloog is hij ook psychiater en sinds dit jaar bijzonder hoogleraar aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven in België. We praten onder andere over deze verschillende rollen, Calvijn, zingeving en de ziel.

Sunday Aug 07, 2022

We vieren dit jaar Gouda 750. Een feest voor elke gouwenaar. Een goede reden om burgermeester Pieter Verhoeven te bezoeken, te feliciteren en met hem in gesprek te gaan.We praten over hoe het is om burgermeester te zijn, de mooie en de moeilijke kanten van zijn beroep en wat zijn geloof voor hem betekent.

Friday Jul 08, 2022

Een leuke en gezellige quiz voor in de zomer (vakantie). Vijf rondes over zomerweetjes, lekkernijen, vakantie, gebeurtenissen en natuurlijk muziek. Gezellig om te spelen met vrienden of familie in de achtertuin of op de camping. Veel speelplezier!

Sunday Jun 26, 2022

We praten met onze wijkpredikant Gerben en de voorzitter van de kerkenraar Dick over het (nieuwe) beleid rondom LHBT. Na de kerkdienst en gemeenteavonden over dit thema zijn we benieuwd naar de reacties. Daarnaast gaat het gesprek over hoe het beleid tot stand is gekomen, de inhoud, hoe we de eenheid bewaren en hoe verder.

Sunday May 15, 2022

Na onze oproep in de Oostpoort app om als jongere met ons in gesprek te gaan reageerde Thijs en Levi enthousiast. Met hen zitten we aan tafel. Het is pittig voor kerken om jongeren aan zich te binden. De PKN verliest landelijk jaar na jaar zo'n 60.000 leden waarvan meer dan de helft op betrekkelijk jonge leeftijd afscheid neemt van de kerk. Doen we als kerk genoeg om onze jongeren binnenboord te houden en jongeren met geloofs- en zingevingsvragen binnen te halen? Hoe is dat bij ons in de Oostpoort? We duiken in de belevingswereld van jongeren. Hoe ziet hun leven er uit? Naar welke muziek luisteren ze? Hoe kijken ze tegen geloof en kerk aan? Voelen ze zich thuis in de Oostpoort? Zo maar wat vragen.

Sunday Apr 24, 2022

We praten met de vertrouwenspersonen van PKN Gouda Herma en Pieter. Het thema is Veilige Kerk. Een urgent thema!Ook in de kerk komen grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. We praten over dit thema en veiligheid in de gemeente. Hoe creëren we goede randvoorwaarden om veilig kerk te zijn en het onderwerp bespreekbaar te maken.  Onno en René praten na dit gesprek door met Gerben over (niet) gezien worden in de gemeente, vergeving en hoe om te gaan met daders in de gemeente.

Sunday Mar 27, 2022

Onno en Caroline (die voor een keertje René vervangt) praten met Anita en Theo. Zij zijn beiden actief betrokken bij diaconale projecten rondom vluchtelingen. Anita is coördinator van het maatjesproject en Theo is diaken en voorzitter van het cluster Kerk & Vluchteling.  We praten over de projecten, activiteiten en hun drijfveren om dit werk te doen. Later in de aflevering spreken we met onze wijkpredikant Gerben over de bijbelse kijk op vluchtelingen en drijfveren om iets voor hen te betekenen.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013